ดีแทคแจกสนั่น ดวงดีลุ้นรางวัลกว่า 5 แสนบาท

รายละเอียดของรางวัล
รางวัลที่ 1 ทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 18 รางวัล
รางวัลที่ 2 บัตรเติมเงินดีแทค จำนวน 75 รางวัล
รวมมูลค่าของรางวัลตลอดระยะเวลาแคมเปญทั้งสิ้น 500,000 บาท
ระยะเวลาร่วมสนุก วันที่ 25 มีนาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
รายละเอียดแคมเปญ
เป็นลูกค้าดีแทค (ทั้งระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน)
1. ลูกค้าที่กด *471*61# แล้วโทรออก ร่วมสนุกพร้อมรับบริการ SMS ดวงเศรษฐี (SMS Lucky Rich) เคล็ดลับเสริมดวงการงาน การเงิน โชคลาภจากหมอดู ค่าบริการครั้งละ 5 บาท ต่อข้อความ (ไม่รวม Vat%) ยิ่งกดมากยิ่งมีสิทธิ์มาก เพื่อแลกสิทธิ์ลุ้นรางวัล ทุก 3 เดือน
2. สมัครบริการบันเทิงอื่นๆจากแกรมมี่ สมัครตั้งแต่วันเริ่มกิจกรรมจนถึงวันสิ้นสุดกิจกรรมและยังคงความเป็นสมาชิกบริการนั้นๆจนถึงวันสิ้นสุดกิจกรรม
เงื่อนไขการรับรางวัล
1. ผู้โชคดีจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย และคงสถานภาพการเป็นสมาชิกบริการเสริมของบริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ตามบริการที่ทางบริษัทกำหนดสำหรับแคมเปญนี้และยังคงสถานะสมาชิกบริการนั้นๆนับตั้งแต่วันเริ่มกิจกรรมจนสิ้นสุดกิจกรรม ตามระยะเวลาการร่วมสนุกที่ทางบริษัทกำหนดไว้
2. เป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของดีแทค (ทั้งระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน) สำหรับผู้ใช้บริการระบบเติมเงินจะต้องมียอดเงินคงเหลือในระบบไม่ต่ำกว่า 1 บาท ณ วันที่ได้รับรางวัล ส่วนผู้ใช้บริการรายเดือน จะต้องชำระค่าบริการรายเดือนของเดือนก่อนหน้าเรียบร้อยแล้ว
3. ผู้โชคดีต้องติดต่อรับของรางวัล ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการติดต่อจากทางเจ้าหน้าที่ มิฉะนั้นจะถือว่า สละสิทธิ์ในการรับรางวัล
4. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นๆได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นได้
5. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาด
6. หมายเลขมีสิทธิได้รับเพียง 1 รางวัลสูงสุดเท่านั้น หากปรากฏชื่อผู้โชคดีที่เข้าร่วมเล่นกิจกรรมซ้ำซ้อนกัน ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว
7. คณะกรรมการของผู้ร่วมธุรกิจจะจับรายชื่อผู้โชคดีคนใหม่มาทดแทนในลำดับถัดไป
8. ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล
9. พนักงานและครอบครัวของ บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องไม่สามารถร่วมรายการได้การใช้เครื่องการใช้เครื่องหมายของผู้ประกอบธุรกิจ
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการและของรางวัลในมูลค่าที่เท่าเทียมกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. ผู้โชคดีต้องไม่เคยเป็นผู้โชคดีในกิจกรรมบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องมาก่อน หรือหากเคยเป็นผู้โชคดีแล้ว ต้องมีระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 6 เดือนขึ้นไป ถึงมีสิทธิ์เป็นผู้โชคดีได้อีก
12. ผู้โชคดีที่มัสิทธิ์รับรางวัล จำต้องใช้บริการบันเทิงของบริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)และชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
13. คำตัดสินของคณะกรรมการของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
14. ใบอนุญาตเลขที่ 126-128/2563 ออกให้ ณ กรมการปกครอง อำเภอปากเกร็ด