ทรูจัดใหญ่ แกรมมี่จัดให้ ลุ้นล้านรวยทอง ฉลองปีหนู

รายละเอียดของรางวัล
รางวัลที่ 1 ทองคำหนัก 5 บาท จำนวน 5 รางวัล
รางวัลที่ 2 ทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 15 รางวัล
รางวัลที่ 3 บัตรเติมเงินทรู จำนวน 100 รางวัล
รวมมูลค่าของรางวัลตลอดระยะเวลาแคมเปญทั้งสิ้น 1,040,000 บาท
รายละเอียดแคมเปญ
• บริการ โป๊ะแตกบันเทิง
สมัครบริการผ่านเบอร์ USSD*471*55# แล้วโทรออก หรือสมัครบริการผ่านช่องทางออนไลน์ ค่าบริการ 3 บาทต่อข้อความ / วันละ3 ข้อความ (ไม่เสียค่าบริการในการสมัคร)
• บริการ ดวงมหาเฮง สมัครบริการผ่านเบอร์ USSD*471*43# แล้วโทรออก ค่าบริการ 3 บาทต่อข้อความ / วันละ3 ข้อความ (ไม่เสียค่าบริการในการสมัคร)
• บริการบันเทิงอื่นๆ จากแกรมมี่
เงื่อนไขการรับรางวัล
1. ผู้โชคดีจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย และคงสถานภาพการเป็นสมาชิกบริการเสริมของบริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ตามบริการที่ทางบริษัทกำหนดสำหรับแคมเปญนี้และยังคงสถานะสมาชิกบริการนั้นๆ นับตั้งแต่วันเริ่มกิจกรรมจนสิ้นสุดกิจกรรม ตามระยะเวลาการร่วมสนุกที่ทางบริษัทกำหนดไว้
2. เป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทรูมูฟ และทรูมูฟ เอช (ทั้งระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน) สำหรับผู้ใช้บริการระบบเติมเงินจะต้องมียอดเงินคงเหลือในระบบไม่ต่ำกว่า 1 บาท ณ วันที่ได้รับรางวัล ส่วนผู้ใช้บริการรายเดือน จะต้องชำระค่าบริการรายเดือนของเดือนก่อนหน้าเรียบร้อยแล้ว
3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากทางแกรมมี่
4. ผู้โชคดีต้องติดต่อรับของรางวัล ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการติดต่อจากทางเจ้าหน้าที่ มิฉะนั้นจะถือว่า สละสิทธิ์ในการรับรางวัล
5. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นๆได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นได้
6. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาด
7. หมายเลขมีสิทธิได้รับเพียง 1 รางวัลสูงสุดเท่านั้น หากปรากฏชื่อผู้โชคดีที่เข้าร่วมเล่นกิจกรรมซ้ำซ้อนกัน ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว
8. คณะกรรมการของผู้ร่วมธุรกิจจะจับรายชื่อผู้โชคดีคนใหม่มาทดแทนในลำดับถัดไป
9. ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล
10. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลไม่สามารถขอคืนค่าบริการเสริมที่จ่ายไป ณ เวลาที่ร่วมกิจกรรมได้ ทั้งจากทรูมูฟ เอช และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) หากทางบริษัทฯ ตรวจสอบพบจะถือว่ารางวัลนั้นเป็นโมฆะ
11. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลในมูลค่าเท่าเทียมกันโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของบริษัทฯ และ คณะกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด
12. พนักงานและครอบครัวของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้
13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการและของรางวัลในมูลค่าที่เท่าเทียมกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14. ใบอนุญาตเลขที่ 131 / 2563 ออกให้ ณ กรมการปกครอง อำเภอปากเกร็ด